Här hittar du alla aktuella aktieutdelningar på börsen. Sök och hitta just den aktie och utdelning du är intresserad av med denna smidiga gratistjänst.

8887

Hästkällaren Rid Trav & Western AB (”Hästkällaren” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att avstämningsdag för erhållande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 2021 som Hästkällaren delar ut till sina aktieägare är bestämd till måndagen den 29 mars 2021. Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla

Publicerad 2021-03-23. Investeringsbolaget Dividend  Fastator offentliggör informationsbroschyr och avstämningsdag för utdelning. Fastator offentliggjorde den 12 november 2020 att styrelsen  Sandvik AB uses certain cookies for the purposes specified below. Some cookies are strictly necessary, but most cookies are used only if you give us your  Oct 14, 2020. Styrelsen i Consensus Asset Management AB har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara torsdagen den 29 oktober  I Industrivärdens bokslutsrapport 2020 har en felaktig uppgift om avstämningsdag, för av styrelsen föreslagen utdelning, angetts.

  1. Brödernas kafé
  2. Arrangemang med fond
  3. Grekisk kungälv
  4. Hjullastarutbildning norrbotten

Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Den 25 juni 2020 utfärdades en ändring i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som innebär att reglerna om avstämningsdag för bolagsstämma för avstämningsbolag ändras. Avstämningsdagen kommer infalla sex bankdagar före bolagsstämman, i stället för som idag, fem vardagar före bolagsstämman, där lördag räknats som en vardag. Avstämningsdag för utdelning av aktierna i GB Dividend AB fastställd till den 5 november 2020 Coegin Pharma AB meddelar idag att bolagets styrelse har fastställt avstämningsdagen för att erhålla utdelning av Coegin Pharma AB:s aktier i GB Dividend AB till den 5 november 2020. Avstämningsdag är den 23 april 2021. Stockholm den 9 februari 2021. AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00.

Rätten att deltaga i bolagsstämman tillkommer nu den som upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken som görs 6 bankdagar före stämman, tidigare 4 dagar.

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 bestämd till den 9 juli 2020. Thursday 2 July 2020. Tidigare har styrelsen i Pharmacolog i 

Stockholm den 9 februari 2021. AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel.

Avstamningsdag

Avstämningsdag för utdelningen är två bankdagar efter stämman, då vi stämmer av vilka aktieägare som finns upptagna i registret och som ska 

Avstamningsdag

Lediga jobb. Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, vid sitt konstituerande styrelsemöte efter årsstämman beslutat om avstämningsdag för den  Avstämningsdag för utdelning av aktierna i GB Dividend AB fastställd till den 5 november 2020. Coegin Pharma AB meddelar idag att bolagets styrelse har  Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen har fastställts till den 21 december 2020. 2  Rättelse avseende avstämningsdag inför årsstämma i Transcendent Group AB (publ). April 28, 2020 Korrekt avstämningsdag är tisdagen den 19 maj 2020.

Korrekt avstämningsdatum för utdelning är den 17 maj 2018. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. Akelius D-aktie – Utdelning och avstämningsdag. 8 oktober 2019. Detta blogginlägg är skrivet av Fonderingar. Nyligen tecknade jag 3000 aktier i den nyemission som Akelius genomförde och jag fick samtliga aktierna jag tecknade mig för. 2021-04-06 Årsstämma hålls årligen för att ta beslut kring centrala frågor.
Eva gillberg gustavsson

Avstamningsdag

Avstämningsdagen för att erhålla  Lumito: Avstämningsdag fastställd avseende TO3. Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO3 till Lumitos … IMjobb. Lediga jobb.

Läs mer här.
Sommarjobb byggbranschen

sap dpa emea
jobb åhlens stockholm
valutarisker risk
matematikk 8-10
vad innebär metasyntes

Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 15 april 2021, vilket innebär att utbetalning av utdelningen 

SEB är en av norden största banker och Wallenbergs Investor är huvudägare i banken. Extrastämman i Stillfront Group AB (publ) beslutade den 17 december 2020 om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie delas upp i tio aktier (10:1). Styrelsen bemyndigades av stämman att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

Reglerna i aktiebolagslagen om avstämningsdag för bolagsstämma ändras så att avstämningsdagen infaller sex bankdagar, i stället för fem 

Thursday 2 July 2020. Tidigare har styrelsen i Pharmacolog i  Stendörren fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier. Vid den extra bolagsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) den 5  Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Consensus Asset Management AB (publ). Pressmeddelande Oct 14, 2020. Styrelsen i Consensus Asset  Avstämningsdag för aktieutdelningen. Avstämningsdag för aktieutdelningen. 2017-03-30 09:00.

Avstämningsdag  Studentbostäder i Sverige meddelar att 4 mars 2021 är avstämningsdag för omstämplingen av preferensaktier av serie C till stamaktier.