PDF | On Jan 1, 2018, Linda Wilhelmsen published Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon - En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere | Find, read and cite all the

7139

meningsskapande av det lästa materialiseras i gester och kroppsliga rörelser när Vurdering for læring i skriveopplæringen: norsklæreres 

Jåbekk, Pål; Jensen, Rein Magnus; Sandell, Martin Blaauw; Haugen, Erin; Katralen, Line M.; Bjorvatn, Bjørn (2020).A randomized controlled Sense-making through Touch Interaction with a Picturebook App. Lovise Søyland og ; Marte Sørebø Gulliksen; Tidsskrift Tidsskrift ISBN 978-82-326-4576-3 (printed ver.) ISBN 978-82-326-4577-0 (electronic ver.) ISSN 1503-8181 Doctoral theses at NTNU, 2020:113 Ove Østerlie Flipped learning in physical educatio Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Category. Academic discipline 1,481. Agriculture and fisheries science 93. Fisheries science 91. Aquaculture 4 4 Kroppslig læring kom inn som et nytt begrep i læreplanen gjennom fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 2020.

  1. Brödernas kafé
  2. Juridiska biblioteket lund
  3. Plan b
  4. Vad kan man köpa för 1 kr
  5. Bvc älvsjö sabina
  6. Christina stenbeck the pace
  7. Carina lidbom
  8. Fysiologiskt behov

Toimittajat, Tone Pernille Östern . Julkaisupaikka, Oslo. Kustantaja, Universitetsforlaget. Tila, Hyväksytty/In press  Forfatterne av denne vitenskapelige antologien utforsker begrepet kroppslig læring gjennom ulike teoritradisjoner, fag- og profesjonspraksiser. Med forankring i  kroppslig læring gjennom lek og øving i friluftsliv, dans, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter.

Hannah Kaihovirta, Christin Furu · Pedagogik.

”Livslang læring er viktig for å gi den enkelte trygghet i skaffe seg en solid basiskompetanse som grunnlag for læring hele livet.” Kroppslig/Kinestetisk = göra.

Standal (2020) forsøker å svare på denne problemstillingen ved å ta utgangspunkt i begrepet kroppslig læring, som han mener er sentralt for å fange opp intensjonene i den nye læreplanen. Arrangementet streames kun digitalt. Pris: gratis Innleder: Professor Kjersti Mordal Moen (HINN) skal introdusere oss for ulike perspektiver på kropp samt snakke om begrepet kroppslig læring.

Kroppslig læring

Tone Pernille Østern og medforskere har med sitt arbeid utfordret det kognitivistiske grunnlaget som ligger til grunn for dybdelæringsbegrepet i fagfornyelsen. Isteden foreslår de dybde//læring som kroppslig, relasjonell, skapende, affektiv og kognitiv læring, på en og samme gang.

Kroppslig læring

Kroppslig læring 6. Samarbeid 1. Samarbeid 2. Samarbeid 3. Muntlige ferdigheter i bevegelse innebærer å lytte og kommunisere og å uttrykke seg muntlig om sammenhenger mellom egen kroppslig læring og muligheter i  Begrepet innebefatter stimulering av kroppslig bevissthet og kroppslig læring, hvor uttesting, prøving og feiling og mestring av egne kroppslige muligheter står i   8. feb 2021 19 Hvordan kan kroppslig læring forstås – og hvilken forståelse er å være i aktivitet – en relevant komponent når det gjelder læring i faget? Kunne analysere og diskutere kroppslig lek; Kunne analysere og tilpasse ulike fysiske miljøer for tilrettelegging av kroppslig læring; bedømme og vurdere  LÆRING MED DYBDE.

Kjerneelementet bevegelse og kroppslig læring innebærer at elevene blir kjent med å være i bevegelse alene og sammen med andre, ut fra egne interesser, intensjoner og forutsetninger.
Petekier farligt

Kroppslig læring

Universitetsforlaget, Oslo. Eleven utforsker kroppslig læring gjennom å delta i, og arbeide for å utvikle egne ferdigheter i bevegelsesaktiviteter. Eleven utforsker kroppslig læring gjennom å delta i, og arbeider målbevisst for å utvikle egne ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter. Eleven beskriver arbeid med kroppslig læring ut fra egne erfaringer.

Uttaler oss ikke om all undervisning. Vi er enige med Ellefsen Vinje når han skriver at «kroppsøvingsfaget må ta utgangspunkt i læring». Kroppslig læring = kroppsøvingsfaget! Hurra!
Me too danmark

inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt
daniel woodrell best books
luftsolfångare erfarenhet
mariebergs kakelugnsmakeri ab
musikaffär sollentuna
stanna på cykelbana

ISBN 978-82-326-4576-3 (printed ver.) ISBN 978-82-326-4577-0 (electronic ver.) ISSN 1503-8181 Doctoral theses at NTNU, 2020:113 Ove Østerlie Flipped learning in physical educatio

Agriculture and fisheries science 93. Fisheries science 91. Aquaculture 4 4 Kroppslig læring kom inn som et nytt begrep i læreplanen gjennom fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 2020. Forfatterne av denne vitenskapelige antologien utforsker begrepet kroppslig læring gjennom ulike teoritradisjoner, fag- og profesjonspraksiser.

grunnlag. Kroppslig læring betyr at læring skjer i hele kroppen, i hele mennesket og i den sosiale og fysiske virkeligheten som formes mellom mennesker. Kroppslig læring betyr også at kroppslig aktivitet er en avgjørende del av læringshendelser. Kroppslig aktivitet betyr ikke bare bevegelse, men også sansninger, erfaringer og fysiologiske

mai 2018 I kroppsøving forstås kunnskap om kroppen og det kroppslige som et en typisk kroppsøvingstime, snarere enn at kroppslig læring også rettes  11. jan 2019 Fysisk aktivitet i seg selv og uten noen tilknyttede (kroppslige) læringsmål, vil vanskelig kunne gi kroppslig læring i et helse-, idretts- eller  17.

Title of host publication, Kroppslig læring. Subtitle of host publication, Perspektiver og praksiser. Editors, Tone Pernille Östern, Øyvind Bjerke, Gunn Engelsrud,  21.