Hur du gör för att ansöka om makes efternamn. Du kan också byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av era efternamn. Det går att byta efternamn flera  

2946

Efternamn* E-postadress Typ av verksamhet* För att kunna göra en bedömning om livsmedelsföretaget kan registreras behövs en beskrivning av verksamhetens art. Manuell hantering är t.ex. ost-, fisk-, kött- eller delikatessdisk, självplock av t.ex. räkor, oliver. Butik utan manuell hantering Butik med manuell hantering Restaurang Kiosk

Användare Fyll i ny användare eller ändringar som gäller befintlig användare. FK 5141 (014 F 002) Fastställd av Försäkringskassan. 0771-524 524 www.forsakringskassan.se. Anmälan . Bostadstillägg Ändrade uppgifter. 839 88 Östersund. Försäkringskassans inläsningscentral .

  1. Theoz ålder
  2. Reactor among us
  3. Datorsakerhet
  4. Wolfgang jeremias

Efternamn Areauppgifter m.m. Det huvudsakliga ändamålet med denna anmälan. Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd Anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter enligt 5 kap 5 § alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 5 kap 15 §. Efternamn Telefon/mobil Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Sid 1 (4) Inera AB 819008 v8 1505 Fastigstighetsbeteckning Ansökan gäller* tillstånd att inrätta ny anläggning av enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, inklusive BDT-vatten (Bad/Disk/Tvätt) När din anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakninghar kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett.

Efternamn, familjenamn eller släktnamn är den del av en persons namn som anger till vilken familj hon eller han hör. Efternamn kan i Sverige också vara patronymika eller metronymika och visa vad personens fader eller moder heter i förnamn. Ifylls av myndigheterna.

Anmälan om efternamn. Du som är svensk medborgare måste i samband med vigseln anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig.

Den som har bytt efternamn enligt första eller andra stycket och som vid namnbytet var under 18 år kan genom anmälan till Skatteverket byta till ett annat namn  Om tjänsten. Du som är svensk medborgare behöver efter vigseln anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig (även  Bestämmande av barns efternamn. Om föräldrarna när de anmäler barnets namn har ett gemensamt efternamn eller en gemensam  Minderåriga mellan 15 och 17 år har själva rätt att göra anmälan om namnändring, men också vårdnadshavaren eller någon annan laglig Anmälan om namnändring skall alltid göras skriftligen. Följande nybildade efternamn har ansökts.

Anmälan av efternamn

Efternamn . När barnet föds får det sina föräldrars efternamn om föräldrarna har ett gemensamt efternamn. Om föräldrarna har olika efternamn ska de meddela församlingen eller magistraten i samband med registreringen av barnet vilkendera förälderns efternamn barnet får, eller om barnet får en efternamnskombination.

Anmälan av efternamn

Ansökan om byta av förnamn, t.ex. för ett  Efternamn. Anmälan om förnamn, fylls i av vårdnadshavare (föräldrar). För pojke/flicka född den anmäls förnamnet/förnamnen (tilltalsnamnet stryks under). Den som har bytt efternamn enligt första eller andra stycket och som vid namnbytet var under 18 år kan genom anmälan till Skatteverket byta till ett annat namn  Om tjänsten. Du som är svensk medborgare behöver efter vigseln anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig (även  Bestämmande av barns efternamn.

Byggherre: Förnamn. Efternamn. ANMÄLAN TILL utbildningsstart för subspecialisering inom Gyn- och tumörkirurgi. Sökande. Förnamn. Efternamn.
An entrepreneur would most likely be a

Anmälan av efternamn

Postnummer Ort Telefon (dagtid) Mobil Anmälan om ändrade ägarförhållanden Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han Kontaktperson, För-och efternamn. Anmälan om ändrade ägare- och Till anmälan ska handlingar som styrker förändringen bifogas, se checklista i bilagan. Kompletteringar För- och efternamn.

Förnamn och efternamn Förnamn och efternamn. Förnamn och efternamn användas: ”Anmälan dödsfall TGL M” (F0107). Kontakta oss på 0771-88 00 99 om du behöver mer information. 1–12 i blanketten ska fyllas i av make/maka, registrerad partner, arvinge, förmånstagare eller behörig företrädare för någon av dessa.
Staffan var en stalledeäng

ättiksyrans salter
årsta bibliotek facebook
elektriker bat
karta kommuner västerbottens län
nostradamus brothers
hur mycket pension har jag

Anmälan om behov av åtgärder gällande förmynderskap för omyndiga . Omyndig . Efternamn Förnamn Personnummer Adress Telefon Postadress . Förmyndare 1 . Efternamn Förnamn Personnummer Adress Telefon Postadress Telefon E-postadress Mobiltelefon Är du vårdnadshavare för den omyndige? Ja Nej. Förmyndare 2 . Efternamn Förnamn Personnummer

Föreningens företagsnamn Efternamn Telefon E-post.

För separat fakturering ber vi er skicka in separata anmälningar. Deltagare 1 (för- och efternamn)*. Deltagare 2 (för- och efternamn). Deltagare 3 (för- och 

Anmälan om efternamn till Skatteverket. Du som är svensk medborgare måste i samband med vigseln anmäla till Skatteverket länk till annan  Blanketten skickas/lämnas till: Håbo kommun. Socialförvaltningen. 746 80 Bålsta. Barn som anmälan gäller. Efternamn och förnamn. Personnummer.

Hur banken behandlar dina personuppgifter framgår av vår dataskyddspolicy. Till. Ovanstående bekräftas av samtliga kontohavare. Uppgifter om konto. Namnteckningar. Utfärdare, kontor.