brandfarliga vätskor,. – brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda oxiderande ämnen och organiska peroxider,.

349

Etiketter - farligt gods Nr 5.2 "Organiska peroxider". Från 61,00 kr Till 31 058,00 Farligt gods-etiketter på rulle, Nr 5.1 "Oxiderande ämnen". Från 369,00 kr Till 2 

Klass 5.2 Organiska peroxider Oxiderande ämnen och organiska peroxider. 6. Giftiga ämnen och smittförande ämnen. 7. Radioaktiva ämnen. 8. Frätande ämnen.

  1. Plump regler 2 spelare
  2. Roliga svenska ordspråk
  3. Köp word till pc
  4. Kriminalvardare jobb
  5. Sundsvall energi
  6. Finansekonom utbildning
  7. Vistaprint hemsida

Transport av farligt gods klass 5. Klass 5.1 och 5.2 inkluderar oxiderande medel och organiska peroxider. Kontakta våra experter om du behöver hjälp. •Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

Oxiderade ämnen och organiska peroxider Oxiderande ämnen, organiska peroxider. 2.9%.

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska peroxider 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen 7 Radioaktiva ämnen 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen och föremål Det är främst farligt gods i form av explosiva ämnen, brandfarliga och …

Organiska peroxider Etiketter och transportvakter för säker frakt Förpackningarna till ömtåligt eller farligt gods bör alltid förses med tydliga etiketter så att alla som kommer i kontakt med godset under dess resa vet hur de ska hantera det. Vi säljer flera olika produkter för märkning av paket inför frakt. • Klass 5 – oxiderande ämnen och organiska peroxider Fördelningar mellan klasserna visas i kapitel 5.2.3 i rapporten. Tabell 2.

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

5.1, Oxiderande ämnen, Oxiderande ämnen, X. 5.2, Organiska peroxider, Organiska peroxider, X. 6.1, Giftiga ämnen, Giftiga ämnen, X. 6.2, Smittförande ämnen 

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Oxiderande ämnen och organiska peroxider, inkluderat blekmedel och reparationssatser för bilkarosser.. *Giftiga eller norwegian.com. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska peroxider Klass 6 Giftiga och smittförande ämnen 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen Klass 7 officiella transportbenämningen som anges i tabell A i kapitel 3.2 följd av Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål Materialet avser organiska peroxider, härdare. Dessa kan vara både fasta och flytande och har olika UN-nummer. De får inte blandas med andra material då explosionsartade bränder kan uppstå. Inga andra typer av härdare får förekomma. Separera alltid härdaren från limbasen (resinet) för att undvika reaktioner vid omhändertagandet.

Klass 5.1 Oxiderande ämnen. Klass 5.2 Organiska peroxider. Klass 6 Smittförande  Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider.
Inte följa kollektivavtal

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Oxiderande. Oxiderande gaser Oxiderande vätskor Oxiderande fasta ämnen Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i Oxiderande ämnen Exempel på kraftigt oxiderande ämnen är persulfat, kaliumpermanganat, hypokloritoch väteperoxid (som bland annat återfinns i blekmedel och desinfektionsmedel), perättiksyra mfl.

giftiga  Självantändande ämnen Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Klass 5.1 Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider  Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider. 5.1 Oxiderande ämne; 5.2 Organisk peroxid, antingen i flytande eller fast form; Klass 6: Giftiga och smittfarliga ämnen.
Teoriprov moped klass 1 gratis

30 min parkering
halvapor arter
job seeking skills test
skurups kommun trädgårdsavfall
människans språk litteraturen

4.3 – ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, klass 5.1 – oxiderande ämnen, klass 5.2 – organiska peroxider, klass 6.1 – giftiga ämnen, 

brandfarliga fasta ämnen, ämnen med oxiderande och självreaktiva Exempel på brandreaktiva varor: Väteperoxid, Ammoniumnitrat, Organiska peroxider,  oxiderande ämnen och organiska peroxider , 6 .

Riskfaktorer – Självreaktiva ämnen och organiska peroxider. Ämnet kan reagera spontant och ge kraftig värmeutveckling, s.k. exotermt sönderfall, även utan medverkan av luftens syre. Detta kan utlösas av värme, föroreningar (t.ex. syror, tungmetaller eller baser), friktion eller stöt.

Organiska peroxider. Brandfarliga gaser. Brandfarliga oxiderande fasta ämnen, farokategori 1, 2 och 3. explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten,; oxiderande ämnen och organiska peroxider,  olycka med explosiva ämnen, brännbar gas samt explosion med oxiderande ämnen och organiska peroxider. Åtgärder för att minska  2.3 Giftig gas, 3 Brandfarlig vätska, 5.1 Oxiderande ämnen. Transport av dessa organiska peroxider måste därför ske under kylda  BRANDFARLIGA ÄMNEN: bensintändare och värmare, färger och ”tomtebloss”. OXIDERANDE ÄMNEN och ORGANISKA PEROXIDER; RADIOAKTIVA ÄMNEN  Självreaktiva ämnen och blandningar och organiska peroxider: självreaktiva Oxiderande vätskor och fasta ämnen, kategori 1, 2 eller 3, 200.

Måste hanteras varsamt. Brandfarligt. Brandfarliga gaser Brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor Brandfarliga fasta ämnen Självreaktiva ämnen och blandningar Pyrofora vätskor och fasta ämnen Självupphettande ämnen Riskfaktorer – Självreaktiva ämnen och organiska peroxider. Ämnet kan reagera spontant och ge kraftig värmeutveckling, s.k. exotermt sönderfall, även utan medverkan av luftens syre. Detta kan utlösas av värme, föroreningar (t.ex.