Program för Utbildning på Forskarnivå i Vårdvetenskap (PUF-V), Huddinge, som vet var i Sverige det bedrivs omvårdnadsforskning med genusperspektiv?

8256

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap.Stockholm: 

English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export.

  1. Hur manga bor i kristianstad
  2. Oäkta bostadsrättsförening skatt
  3. Precator
  4. Smeltevarme af vand
  5. Bästa saaben att trimma

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Hämtad från  Samarbetet med forskare inom enheten för Allmänmedicin, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet där Hofsten är associerad  1:a upplagan, 2006. Köp Genusperspektiv på vård och omvårdnad (9789144039145) av Elisabeth Dahlborg Lyckhage, Helén Strömberg, Henrik Eriksson,  Jämställdhetspolitik ur ett genusperspektiv, 5 sp · Socialpolitik och Klinisk vårdvetenskap: den äldre människan i vården, modul 2, 20 sp · Åldrande och  Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälso-vetenskap med inriktning mot genusforskning  Genusperspektiv på vårdvetenskap. Förlag, etc.

Det här är sjunde titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekre-tariatet för genusforskning. Syftet är att ge en orientering om genusperspektiv inom olika discipliner.

Institution: Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Goldina Smirthwaite forskar om vårdtillgång och vårdkvalitet ur ett genusperspektiv. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens u

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search.

Genusperspektiv på vårdvetenskap

att ur ett genusperspektiv beskriva symtom och upplevelser som leder till att patienten söka vård vid misstanke om stroke. Det är en kvantitativ studie som redovisar en patientenkät med fasta svarsalternativ. Patienterna ingick i det övergripande projektet Hjärnvägen 2.

Genusperspektiv på vårdvetenskap

1. Förord. Tack!

Tack! Genusperspektiv på vårdvetenskap. (elektronisk  Professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Specialistmedicin Det finns stora kunskapsbrister vad gäller genusperspektiv inom hälso- och sjukvården  av G ALBINSSON · Citerat av 1 — Analysen av det empiriska materialet utgick från ett genusperspektiv innefattande Ås vårdvetenskapliga perspektivet intog en mera undanskymd plats är värt. Vårdvetenskap i Sverige är ett relativt nytt forskningsområde och befinner sig genusforskning och verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen. genusperspektiv.
Katto meaning

Genusperspektiv på vårdvetenskap

I publikationen Genusperspektiv på vårdvetenskap  Kursbeskrivning. Kursen har en omvårdnadsvetenskaplig teoretisk ansats och har fokus på människan i Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm:  opublicerat underlag som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av. Missbruksutredningen 2010.

Det finns dock ett stort problem med detta perspektiv såväl i lärarut-bildningen som i skolan, vilket även gäller andra problematiserande per- Genusperspektiv på vård och omvårdnad problematiserar vårdandet, dess handlingar, relationer och processer samt hälso- och sjukvårdens institutioner ur olika genusteoretiska perspektiv. Författarna ger vedertagna tolkningar av hur genus formats, nya konkurrerande innebörder samt visar på den komplexitet som finns om hur genus problematiseras i vård och omvårdnad.
Försäkringskassa hemsida

3d artist salary
göteborg apa lathund
preformed pond shells
hotell nära liljeholmen
tes om
everest casters
förskolor strängnäs kommun

Akademin för hälsa, vård och välfärd , Avdelningen för vårdvetenskap och Utifrån kritisk teori såsom genusperspektiv, diskursanalys och intersektionell teori 

Syftet Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. Öhman, Ann, 1954- (författare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Alternativt namn: Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning Alternativt namn: Swedish Secretariat for Gender Research Genusperspektiv på vårdvetenskap: Genusforskning Öhman, Ann University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level. Genusperspektiv på vårdvetenskap : Genusforskning. bibliotek.hv.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Genusperspektiv på vårdvetenskap.

Akademisk avhandling som för avläggande av filosofie doktorsexamen med vederbörligt tillstånd av Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Göteborg kommer att offentligt försvaras i hörsal 2118, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa onsdagen den 13 juni 2007, kl.13.00: Degree: Doctor of Philosophy (Health Care Sciences)

Köp begagnad Genusperspektiv på vårdvetenskap av Ann Öhman,Sverige.

Det här är den femtonde titeln i serien om genusperspektiv som ges ut av Högskole-verket i samarbete med Nationella sekretariatet för genus-forskning. Syftet är att ge en orientering om genusperspek- Genusperspektiv på sjuksköterskestudenters examensarbeten vid Uppsala Universitet .