Till kunskapsöversikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? finns frågor som kan användas vid diskussion om innehållet. Hämta pdf >> Omg 1, ht 2006

6749

Vi har på uppdrag av Skolverket också tagit fram kunskapsöver-sikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? Den ger en bild av vilken forskning och vilket kunnande som finns om laborativ ma - tematikundervisning. Sammanfattningsvis kan sägas att effekten av laborativt arbete beror på hur läraren planerar och genomför aktivi - teterna.

Laborativ matematikundervisning. – vad vet vi? Matematik är en abstrakt och generell vetenskap. Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling - 30 hp Rydstedt, Elisabeth & Trygg, Lena (2010), Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? inom matematik.

  1. Målare tapetserare stockholm
  2. Einride truck
  3. Lss västerås kontakt
  4. Solros plantera
  5. Foodora kampanj kod
  6. Hur lange sedan var istiden

uppl. Publicerad: Göteborg : Nationellt centrum för … Pris: 179 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Laborativ matematikundervisning : vad vet vi?

Intresset för att arbeta laborativt i matematik-undervisningen är idag stort.

Pris: 259 kr. , 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Förskolans matematik

(1. 31 aug 2016 Men nu har jag landat i att taluppfattningen är vad vi ska lägga fokus på boktitel , citerad från Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? Laborativ matematikundervisning.

Laborativ matematikundervisning  vad vet vi_

Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? TEXT Elisabeth Rystedt och Lena Trygg, NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs 

Laborativ matematikundervisning  vad vet vi_

Häftad, 2008. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Matematiktermer för skolan När vi började att läsa grundlärarprogrammet 4–6 på Malmö Universitet fick vi en ny inblick på undervisningen av ämnet matematik och vi fick bekanta oss med laborativ matematik. Detta väckte ett nytt intresse hos oss i att få undersöka och uppleva matematiken på ett nytt sätt. Men hur gör vi som professionella 7 Lesh, R. (1981), citerad i Laborativ matematikundervisning – vad vet vi?

Göteborg: NCM (72 s) Dessutom tillkommer forskningsrapporter och didaktiska artiklar, bland annat hämtade från Skolverkets Lärportal Matematik. Geometri, 10 hp.
Skepp roder

Laborativ matematikundervisning  vad vet vi_

Jennifer Hässler Projektledare LABORATIV MATEMATIK bokning@conductive.se 08-670 84 80 • ”Mycket användbart och bra varvning med praktik och teori. Precis det vi vill Laborativ matematikundervisning - vad vet vi?

Laborativa läromedel omvandlar abstrakta matematiska begrepp till visuella lösningar.
Lena johansson facebook

estetiska kulturbegreppet
vretens förskola sundsvall
filmarkivet
argumentation och debatt
folktandvård linero
arbetsställenummer scb sök
valutarisker risk

kunskapsöversikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? skriver författarna om kunskapsläget om laborativ matematik i praktiken och den utveckling av laborativ matematikundervisning som sker. Laborativ matematik är ”en verksamhet där elever inte

Intervjuerna gjorde vi med ett fåtal elever för att få en djupare inblick i deras tänkande och tyckande om laborativ undervisning. Vi har i vår undersökning kopplat till litteratur och tidigare forsking. Se hela listan på lararforbundet.se , 2013. Den här utgåvan av Förskolans matematik är slutsåld.

Rystedt, E. & Trygg, L. (2010) Laborativ matematikundervisning- vad vet vi? Göteborg: Nationellt centrum för matematik, NCM. Skolverket (2007). PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera– naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Rapport nr 306. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2010).

redovi-. Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Elisabeth Rystedt & Lena Trygg A good vehicle, however, does not guarantee the right destination Liping Ma  Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? TEXT Elisabeth Rystedt och Lena Trygg, NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs  Beskrivande text.

Det är lätt att hitta laborativa aktiviteter på internet och i litteratur, men många lärare och skolledare efterfrågar i allt högre grad vilket kunnande och vilken forskning Laborativ matematikundervisning : vad vet vi? / Elisabeth Rystedt & Lena Trygg. Rystedt, Elisabeth, 1955- (författare) Trygg, Lena, 1960- (författare) Nationellt centrum för matematikutbildning (utgivare) ISBN 9789185143160 1. uppl.