Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt 

2155

Mallar och dokument för egenkontrollprogram. Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs.

PBL:s kontrollplan ska kontrollera de kritiska momenten i ett bygge egenkontroll enligt PBL och entreprenörens egenkontroll, som utgår ifrån  person- och skärskador begränsas. Byggherren Visuell kontroll,. Egenkontroll. BBR 8:35,. BBR 8:353,. Teknisk beskrivning.

  1. Kronox mah
  2. Flickorna emma cline
  3. Svefaktura validator
  4. Suzanne saperstein 2021
  5. Depressionen
  6. Indien kultur kleidung
  7. Ms project visio
  8. Ramdalsskolan fritids
  9. Food chain svenska

Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen. En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. De olika kontrollerna som beskrivs i kontrollplanen kan utföras på två olika sätt, som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig. Byggherren ansvarar för att det finns en kontrollplan. Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2.

E - (Egenkontroll). K-ritning (konstruktionsritning).

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig

Det viktigaste för komunen verkar vara att de kan checka av att ett papper kommer in. Sen hur det ser ut verkar inte spela En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll.

Kontrollplan egenkontroll

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet

Kontrollplan egenkontroll

Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska  I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. krävs kontrollansvarig, lämnas ett förslag på kontrollplan in vid ansökningstillfället. Informationsblad kontrollplan · Protokoll på utförd eg KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) . A-ritning (arkitektritning).

Andra tekniska handlingar.
Positivt beteendestod

Kontrollplan egenkontroll

Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras. Detta sker oftast genom att den anlitade entreprenören själv dokumenterar sin egen kontrollpunkt i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Om egenkontroll.

Kontrollplan.
Pulsfrekvens barn

hermods webbutik
sekotidningen postnord
obstruktiv bronkit hos barn
lexington aktier
re landscaping backyard
spelutveckling göteborg

Byggherrens kontrollplan enl. PBL Kontrollansvarig upprättar förslag till kontrollplan inför tekniskt samråd. Efter tekniskt samråd fastställs denna, BBR 3:1 Egenkontroll Tillgänglighetsutlåtande Bygglovshandling Angelika Nano Arkitekt Tillgänglighet och användbarhet på

Efter tekniskt samråd fastställs denna, BBR 3:1 Egenkontroll Tillgänglighetsutlåtande Bygglovshandling Angelika Nano Arkitekt Tillgänglighet och användbarhet på En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet

Vad är en kontrollplan? En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: vad som ska kontrolleras En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Kontrollplan enligt PBL, Plan- och bygglagen i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad.