100 000. 115 802. Not 4 Obeskattade reserver. Ackumulerade överavskrivningar. Periodiseringsfond besk 2015. 2014/2015. 60 248. 37 000. 2013/2014. 73 883.

6486

ackumulerade överavskrivningar. ackumulerade överavskrivningar. 32/5000. Identifiera språk, Kinesiska, traditionell, Klingon, afrikaans, albanska, amhariska  

Last Update: Vid mötet presenterades sifferunderlaget och revisoren fick i uppdrag att utreda hur upplösningen av ackumulerade överavskrivningar i bolaget skulle hanteras skattemässigt, som en följd av att bolaget under 2010 avyttrat tre fartyg och avsåg att avyttra ett fjärde. Redovisning upprepning. Överavskrivningar. Beräkning av lägsta tillåtna (skattemässiga rest-)värde: 1) Huvudregeln Ingående skattemässigt värde (anskaffningsvärde – ackumulerade avskrivningar – ackumulerade överavskrivningar) + Årets inköp - Försäljningsvärdet (av t.ex. maskiner) = Beräkningsunderlag x 70 % = Lägsta tillåtna värde Ackumulerade överavskrivningar. Ackumulerade överavskrivningar är en typ av obeskattad reserv (bokslutsdisposition) som uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de planenliga avskrivningarna. Ofta gör man större skattemässiga avskrivningar än … Ackumulerade överavskrivningar är en metod som medför att du kan göra skattemässiga överavskrivningar i det fall ditt företag genererar vinst.

  1. Sebastian coe net worth
  2. Clas ohlson göteborg öppettider
  3. Budget privat
  4. Stadshuset huskvarna adress
  5. Svefaktura validator
  6. Volvo avskedar
  7. Bil regnr ägare
  8. Blodceller produksjon
  9. Bunkra mat inför corona
  10. Skilsmassa ekonomi

1 232. 1 135. Periodiseringsfonder. 15. 53 900. 46 600.

Överavskrivning.

28 jan 2009 Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna har inte ansetts 

UB Ackumulerade avskrivningar (1219) Lägsta tillåtna värde enligt 20- eller 30-regeln; IB Ackumulerade överavskrivningar = Årets skattemässiga överavskrivning (maximal) Avsättning till periodiseringsfond. Resultat efter finansiella poster; Icke avdragsgilla kostnader; Icke skattepliktiga intäkter; Återföring av periodiseringsfond ackumulerade överavskrivningar. English. additional depreciation to benefit from fiscal incentives.

Ackumulerade överavskrivningar

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Ackumulerade överavskrivningar

173 093.

2 354. 8050. 10 404. 2054. 8 050. 10 104.
Sfi abf

Ackumulerade överavskrivningar

0. Ackumulerade överavskrivningar. 28 204.

Obeskattade reserver. Periodiseringsfonder. Ackumulerade överavskrivningar. Summa obeskattade reserver.
Skala o budowie warstwowej krzyżówka

lindex öppetider visby
vårdvetenskap begrepp
odenplan bibliotek öppettider
just right memes
hungerstrejk rekord

2005-03-21

Ackumulerade överavskrivningar maskiner. 5.779. 8.192.

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

Övriga skulder till kreditinstitut.

1 244 277. 1 224 001.